Team arrow Tourism Clubarrow Hrvatskaarrow Središnja Hrvatskaarrow Bjelovar
Smješten je na visoravni u južnom dijelu Bilogore na 135 metara nadmorske visine. Sjedište je županije, ali i prirodno, kulturno i političko središte toga kraja. Polovicom 18. st. u Vojnoj krajini zaredale su bune krajišnika zabrinutih za svoje pravice koje su im bile ograničene novim odredbama carskoga dvora. Severinska buna, koja je dobrano uzdrmala Varaždinski generalat, krvavo je ugušena 1755., pa je odmah nakon toga carica Marija Terezija odredila da se u središtu krajiških pukovnija sagradi snažno vojno uporište - Novi Varaždin. I tako su prema zamisli generala Filipa Becka graničari već 1756. počeli graditi novi grad, današnji Bjelovar. Glavna godišnja manifestacija jest rujanski Bjelovarski stočni sajam.
Uvjeti korištenja. Tourism Club 2006. Sva prava pridržana. Developed by E!2584 Ulixes