Team arrow Tourism Clubarrow Hrvatskaarrow Središnja Hrvatskaarrow Hrvatsko zagorjearrow Krapina
Krapina je sa 13.000 stanovnika najveći grad Hrvatskoga zagorja i sjedište županije čiji je položaj određen rijekom Krapinicom koja izvire nešto sjevernije, u Maceljskom gorju, i teče prema jugu, do ušća u rijeku Krapinu kod Zaboka. Grad se prvi put spominje 1193. godine. U vrijeme stvaranja i buđenja nacionalne svijesti te procesa integracije hrvatske nacije u 19. st. idejni vođa hrvatskog narodnog preporoda bio je Krapinčanin Ljudevit Gaj koji je popularizirao legendu svojega rodnoga grada o Čehu, Lehu i Mehu, braći koja su imala tri utvrde u Krapini te su ih napustila pred rimskim legijama i formirala tri države, danas poznate kao Poljska, Češka i Rusija.
Krapina za razgledanje nudi autohtonu urbanu jezgru, nalazište Hužnjakovo i Muzej evolucije, Muzej Ljudevita Gaja, Stari grad, franjevački samostan i proštenišnu crkvu svete Marije Jeruzalemske na Trškom Vrhu.
Uvjeti korištenja. Tourism Club 2006. Sva prava pridržana. Developed by E!2584 Ulixes