Team arrow Tourism Clubarrow Hrvatskaarrow Zagreb i okolicaarrow Turopolje
Svjetovne i sakralne drvene građevine imaju ista svojstva, korišteni su isti elementi i materijali, a primjenjivan je rustikalan način obrade. Bogato ukrašena kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki najatraktivniji je primjer drvene sakralne arhitekture u nas. Podignuta je 1642. godine, a pregrađivana je u nekoliko navrata te njezin današnji izgled potječe iz 1867. godine. Drvene crkve i kapele Turopolja vrhunac su narodnoga graditeljstva barokne arhitekture u sjevernoj Hrvatskoj.
Uvjeti korištenja. Tourism Club 2006. Sva prava pridržana. Developed by E!2584 Ulixes