Team arrow Tourism Clubarrow Hrvatskaarrow Zagreb i okolicaarrow Jastrebarsko
Na sjeveru je vapnenačko-dolomitni masiv žumberačke gore, na koji se naslanja vinorodno Prigorje, a prema jugoistoku, sve do meandara rijeke Kupe prostire se Pokuplje s ornitološkim rezervatom Crna Mlaka. Na jugoistoku se nadovezuje velikogoričko područje. Grad Jastrebarsko (popularna Jaska, 5400 stanovnika) smješten je 30-ak km jugozapadno od Zagreba, na padinama Plešivice, uz autocestu Zagreb-Karlovac. U gospodarstvu pretežu poljodjelstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, ribarstvo, drvna industrija te turizam. Rezervat Crna Mlaka stanište je brojnih ptičjih vrsta i primjer ekološke čistoće i sklada.
Uvjeti korištenja. Tourism Club 2006. Sva prava pridržana. Developed by E!2584 Ulixes