Team arrow Tourism Clubarrow Hrvatskaarrow Zagreb i okolicaarrow Velika Gorica
Smješteno je neposredno uz zagrebačku zračnu luku te ima odličan geoprometni položaj. Gospodarska je osnova drvna, prehrambena, građevinska, kožna i grafička industrija.

Blizina Vukomeričkih gorica i rijeka Lomnice, Odre i Save upotpunjuje raznolikost turopoljskoga kraja. Posebno zaštićeni spomenik prirode je stari hrast lužnjak u blizini naselja.

Arheološki nalazi potječu iz doba prapovijesti, antike i ranoga srednjeg vijeka. U središtu Velike Gorice nalazi se tzv. Turopoljski grad, jednokatna zgrada (iz 1765.) u kojoj je bilo sjedište “Plemenite općine turopoljske”, a danas je tu smješten Muzej Turopolja s arheološkom, etnografskom, kulturnopovijesnom zbirkom.
Uvjeti korištenja. Tourism Club 2006. Sva prava pridržana. Developed by E!2584 Ulixes