Team arrow Tourism Clubarrow Hrvatskaarrow Središnja Hrvatskaarrow Sisakarrow Lonjsko polje
Površina mu je 50.650 ha, smješteno je između Siska i Nove Gradiške, a osobito je važno kao prebivalište ptica močvarica. Tvore ga Lonjsko, Mokro i Poganovo polje. Na njegovu području susreću se rijeke Sava, Una, Kupa, Lonja i Strug. Ako se u njima odjednom digne razina vode, nastaju poplave.
Uvjeti korištenja. Tourism Club 2006. Sva prava pridržana. Developed by E!2584 Ulixes