Team arrow Tourism Clubarrow Hrvatskaarrow Središnja Hrvatskaarrow Varaždinska županijaarrow Lepoglava
Stekla je status prvog hrvatskog sveučilišta. Najznamenitiji su pavlini Ivan Belostenec, autor Gazophylaciuma, i Ivan Ranger, barokni slikar koji je oslikao središnji samostan i župnu crkvu. Samostan je 1854. pretvoren u kaznionicu. Prije četiri godine pavlinski je kompleks odijeljen od kaznioničkog i predan Varaždinskoj biskupiji. Lepoglavska čipka davno je zapažena izvan Hrvatske.
Uvjeti korištenja. Tourism Club 2006. Sva prava pridržana. Developed by E!2584 Ulixes